Sæmundargötu 1, 550 Sauðárkróki

Fundargerðir

Mánudagur, 27 júní 2016 09:29

Drög að breyttu starfsleyfi fyrir sláturhús SAH á Blönduósi vegna starfrækslu brennsluofns

 

Drög að starfsleyfisskilyrðum fyrir sláturhús SAH á Blönduósi, eru hér til kynningar, en þær fela í sér að gert er ráð fyrir brennsluofni til að sláturhúsið geti brennt eigin úrgangi.

 

Þeir sem telja sig málið varða eru hvattir til að kynna sér starfsleyfistillögurnar og gera athugasemdir við þær ef þurfa þykir.Skriflegar athugasemdir skulu hafa borist til Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra í síðasta lagi þann 20.7.2016.

Hér fyrir neðan má sjá mynd af sambærilegum brennslugámi og fyrirhugað er að koma upp við sláturhús SAH og tengla á fylgigögn.

1) Staðsetning brennsluofns.

2) Upplýsingar framleiðanda.

3) Mælingar á útblástri.

4) Ákvörðun Skipulagsstofnunar.

 

 

 

 

Fimmtudagur, 23 júní 2016 09:57

Drög að breyttu starfsleyfi fyrir sláturhús KVH á Hvammstanga vegna starfrækslu brennsluofns

 

Drög að starfsleyfisskilyrðum fyrir sláturhús KVH á Hvammstanga, eru hér til kynningar, en þær fela í sér að gert er ráð fyrir brennsluofni til að sláturhúsið geti brennt eigin úrgangi.

 

Þeir sem telja sig málið varða eru hvattir til að kynna sér starfsleyfistillögurnar og gera athugasemdir við þær ef þurfa þykir.Skriflegar athugasemdir skulu hafa borist til Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra í síðasta lagi þann 20.7.2016.

Hér fyrir neðan má sjá mynd af sambærilegum brennslugámi og fyrirhugað er að koma upp við sláturhús KVH og tengla á fylgigögn.

1) Umsókn sláturhússins.

2) Upplýsingar framleiðanda.

3) Staðsetning á búnaði við sláturhúsið.

4) Mælingar á útblástri.

5) Ákvörðun Skipulagsstofnunar. 

 

Fimmtudagur, 28 apríl 2016 15:47

Starfsskýrsla Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra 2015

Starfsskýrsla Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra 2015 má finna hér.

Í skýrslunni er fjallað um að tímabært sé að yfirfara regluverkið, þannig að heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna geti gengið óhikað til atlögu við óhóflega rusla- og brotjárnsöfnun, sem augljóslega er orðin verulegt lýti á umhverfi og nágrönnum til ama. 

Miðvikudagur, 30 mars 2016 14:06

Áframhald á  eftirlitisverkefni með veitingahúsum á Norðurlandi vestra

 

Í maí verður haldið áfram með eftirlitsverkefni, sem fór fyrst af stað með fyrir tveimur árum, á veitingahúsum á Norðurlandi vestra. 

Markmið verkefnisins er að koma á móts við sjónarmið um bætta upplýsingagjöf til neytenda, með því að birta ljósmyndir úr eftirliti á veitingahúsum á heimasíðu eftirlitsins. Sömuleiðis að veita upplýsingar um afmarkaða tilgreinda þætti í rekstri veitingastaða Það eru þættir sem eiga við alla staði, hvort sem þeir eru stórir eða smáir. Afrakstur eftirlitsverkefnis síðasta árs má sjá hér ofarlega á síðunni til hægri undir,  " Veitingastaðir 2015".

Í ár verða kannaðir sömu þættir og í fyrra þ.e kannað ástand; fatnaðar starfsfólks, hitstigsskráningar, þrifaáætlunar og salerni gesta

Fimmtudagur, 17 mars 2016 14:46

Hvað verður um útrunnin matvæli?

Heilbrigðiseftirlitin á Norðurlandi ákváðu að kanna hvað yrði um matvæli sem seljast ekki í verslunum á Norðurlandi, áður en geymsluþolstími rennur út.  Til þess að fá greinagóðar upplýsingar um afdrif matvælanna voru matvöruverslanir á Akureyri, Sauðárkróki og Siglufirði heimsóttar auk þess sem rætt var við nokkra birgja verslana á svæðinu.

Niðurstöður voru að ýmiss háttur er hafður á með meðferð útrunnar vöru:

a)    Vörum er skilað til birgja og þá eru kælivörur yfirleitt settar í frysti þar til þær eru sendar til baka.

b)    Vörur sem renna út er komið í förgun af verslunum og það sem ekki selst er dregið frá reikningi.

c)    Vörur eru ekki teknar til baka, nema þá í undantekningartilfellum, t.d. ef mistök verð við merkingu matvæla eða umbúðir eru gallaðar.

Föstudagur, 26 febrúar 2016 13:14

Raki og mygla

Hér er tengill á bækling, sem Umhverfisstofnun gaf út; Inniloft, raki og mygla í híbýlum.

 

Fimmtudagur, 07 janúar 2016 10:17

 

Á Norðurlandi vestra er fjöldi lítilla gististaða

 
134 gististaðir eru á skrá hjá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra.  Flestir eru smáir eða 84, en þeir fá skoðun annað hvert eða jafnvel fjórða hvert ár.  Til undantekninga heyrir að verið sé að selja gistingu í óleyfi.  Það er  helst í Skagafirði, þar sem að nýir aðilar án leyfis hafa birst á Airbnb vefnum upp á síðkastið.  Það er ljóst að mikil eftirspurn er eftir gistingu í Skagafirði í tengslum við Landsmót Hestamanna sem haldið verður að Hólum dagana 27. júní til 3. júlí nk. og eru greinilega margir sem hyggjast bjóða upp á húsaskjól gegn greiðslu.  Heilbrigðiseftirlitið hvetur þá nýliða sem ekki hafa aflað sér tilskildra leyfa að drífa í því.   

 

Miðvikudagur, 30 desember 2015 14:32
 

Verið að vinna áhættumat vegna olíuflutninga

Sigríður Hjaltadótti heilbrigðisfulltrúi hefur tekið saman niðurstöður eftirlitsskýrslna vegna bensínstöðva á Norðurlandi vestra. Niðurstöður sýna að ástand mengunarvarnarbúnaðar hefur færst í rétt horf og þar sem búnaði er ábótavant er verið að vinna að endurbótum.

 

Olíufyrirtækin eru að taka saman upplýsingar um aldur og ástand olíutanka auk upplýsinga um magn olíu sem flutt er um vegi á Norðurlandi vestra í tengslum við vinnu að áhættumati sem eftirlitið vinnur að að. Umferðaróhöpp olíuflutningstækja geta m.a. valdið mengun á; vatnsbólum, laxveiðiám og öðrum viðkvæmum stöðum.

Miðvikudagur, 04 nóvember 2015 14:09

Forstjóri Umhverfisstofnunar í heimsókn

 

Þann 3. nóvember s.l. komu þær Kristín Linda Árnadóttir forstjóri Umhverfisstofnunar og Gunnlaug  Einarsdóttir sviðsstjóra stofnunarinnar, á fund Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra. Forstjórinn var með greinagott yfirlit yfir starfsemi stofnunarinnar, ásamt því að kynna fyrirhugaðar breytingar á náttúruverndarlögum. Í máli Kristínar Lindu undirstrikaði hún mikilvægi þess að hafa öflugt starf á sviði umhverfismála vítt og breitt um landið.  

 

 

 

 

Mánudagur, 05 október 2015 10:19

Sýnataka á gömlum urðunarstað á Siglufirði

 

Afráðið var að fara í sýnatöku á gömlum urðunarstað á Siglufirð, á Leirutanga, til þess að kanna umfang mengunar og taka mið af niðurstöðum við áform um fyrirhugaða skipulagsbreytingar. Í ljós kom að þó svæðið væri allnokkuð mengað af þungmálnum, þá var mengun ekki yfir mörkunum, en skýrsluna má finna hér

 

 

 

 

Föstudagur, 10 júlí 2015 21:16

Drög að breyttu starfsleyfi fyrir sláturhús KS á Sauðárkróki vegna starfrækslu brennsluofns

 

Drög að starfsleyfisskilyrðum fyrir sláturhús KS á Sauðárkróki, eru hér til kynningar, en þær fela í sér að gert er ráð fyrir brennsluofni til að sláturhúsið geti brennt eigin úrgangi.

Þeir sem telja sig málið varða eru hvattir til að kynna sér starfsleyfistillögurnar og gera athugasemdir við þær ef þurfa þykir.Skriflegar athugasemdir skulu hafa borist til Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra í síðasta lagi þann 18.8.2015.

Hér fyrir neðan má sjá mynd af sambærilegum brennslugámi og fyrirhugað er að koma upp við sláturhús KS og síðan afstöðumynd af svæðinu:

 

Fimmtudagur, 09 júlí 2015 21:17

Drög að starfsleyfisskilyrðum fyrir gasolíusjálfsala á Norðurlandi vestra

Drög að starfsleyfisskilyrðum fyrir gasolíusjálfsala á svæði Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra, eru hér til kynningar.

Þeir sem telja sig málið varða eru hvattir til að kynna sér starfsleyfisskilyrðin og gera athugasemdir við þau ef þurfa þykir.Skriflegar athugasemdir skulu hafa borist til Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra í síðasta lagi þann 18. ágúst. 2015.

Innskráning